Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)

Bratislava, Slovakia

Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava
T +421 (2) 59781111