Ministry of Interior of the Slovak Republic (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)

Bratislava, Slovakia

Ministry of Interior of the Slovak Republic (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)

Pribinova 2

812 72 Bratislava