Slovenská asociácia podnikateľských a technologických inkubátorov

Prešov, Slovenská Republika

Slovenská asociácia podnikateľských a technologických inkubátorov

Reimanova 9

080 01 Prešov
T +421 51 75 60 380
F +421 51 77 33 552